Report comment

با سلام در صورت امکان زمان کلاس ها را طوری تنظیم نمایید که دو روز پشت سر هم باشد یا دو جلسه پست سر هم تا کسانی که از شهرستان هم می آیند بتوانند در جلسات حضور موثرتری داشته باشند.
با تشکر