گزارش نظر

سلام. برای تهیه این برد آموزشی و کتابهایش باید از کجا اقدام کنیم؟

---
با سلام

برای تهیه برد با بخش بازرگانی شرکت تماس بگیرید .کتاب همراه برد ارایه می شود.